ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlkov
(4) Adresa sídla:
Vlkov 104
59453 Vlkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-12812751/0710
(CZ87 0710 0000 9400 1281 2751)
(6) IČ: Nápověda
00295752
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
597082
   Zkratka subjektu:
Vlkov
(4) Email:
obec@vlkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vlkov.cz
[oficiální]
http://www.vlkov.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420566536813
[stolní]
+420604196107
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
 
garant dat: jmichal2@czp, poslední úprava: 11.11.2022 08:13:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English