ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Vojnův Městec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Vojnův Městec
(4) Adresa sídla:
Vojnův Městec 27
59101 Vojnův Městec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
123125081/0300
(CZ71 0300 0000 0001 2312 5081)
94-50720751/0710
(CZ54 0710 0000 9400 5072 0751)
(6) IČ: Nápověda
00295761
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295761
    Kód obce:
597091
   Zkratka subjektu:
VjnvMestec
(4) Email:
obec@vojnuvmestec.cz
[podatelna]
obec@vojnuvmestec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vojnuvmestec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777019533
[mobilní]
+420566659327
[fax]
+420566659327
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 14:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 25.03.2020 14:29:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English