ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zubří

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zubří
(4) Adresa sídla:
Zubří 37
59231 Zubří
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-619751/0710
(CZ71 0710 0000 9400 0061 9751)
(6) IČ: Nápověda
00842656
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
597147
   Zkratka subjektu:
ZubriZ
(4) Email:
obec.zubri@obeczubri.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeczubri.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566617377
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 19:30 - 21:00
Středa: 19:30 - 21:00
 
garant dat: adm_ZubriZ@czp, poslední úprava: 13.11.2018 13:47:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English