ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zvole

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zvole
(4) Adresa:
Zvole 107
59256 Zvole
(5) Bankovní spojení:
94-14818751/0710
(CZ74 0710 0000 9400 1481 8751)
3828751/0100
(CZ22 0100 0000 0000 0382 8751)
(6) IČ: Nápověda
00295817
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295817
    Kód obce:
597155
   Zkratka subjektu:
ZvoleZ
(4) Email:
obeczvole@tiscali.cz
[oficiální]
epodatelnazvole@tiscali.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://zvolenadpernstejnem.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420773987891
[mobilní]
+420566567165
[fax]
+420566567165
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: adm_ZvoleZ@czp, poslední úprava: 01.11.2022 08:42:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English