ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ždánice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ždánice
(4) Adresa sídla:
Ždánice 60
59301 Ždánice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-17912751/0710
(CZ26 0710 0000 9400 1791 2751)
(6) IČ: Nápověda
00842176
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
597163
   Zkratka subjektu:
ZdaniceZ
(4) Email:
obec.zdanice@seznam.cz
[oficiální]
posta.zdanice@mu.bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://obec-zdanice.wz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566552452
[stolní]
+420608481889
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 18:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 22.11.2022 13:37:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English