ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dvorce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dvorce
(4) Adresa:
Náměstí 13
79368 Dvorce
(5) Bankovní spojení:
1847652359/0800
(CZ10 0800 0000 0018 4765 2359)
151733682/0300
(CZ87 0300 0000 0001 5173 3682)
(6) IČ: Nápověda
00295973
(7) DIČ: Nápověda
CZ00295973
    Kód obce:
597317
   Zkratka subjektu:
DVORCE
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.obecdvorce.cz/zakladni-informace-o-obci
[řešení životních situací]
http://podatelna@obecdvorce.cz
[podatelna]
http://www.obecdvorce.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554745272
[stolní]
+420554219881
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.11.2014 20:20:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English