ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křišťanovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křišťanovice
(4) Adresa sídla:
Křišťanovice 92
79368 Křišťanovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1847653319/0800
(CZ86 0800 0000 0018 4765 3319)
(6) IČ: Nápověda
00296147
(7) DIČ: Nápověda
CZ00296147
    Kód obce:
597538
   Zkratka subjektu:
Krstnovice
(4) Email:
k.starosta@tiscali.cz
[oficiální]
ou.kristanovice@tiscali.cz
[oficiální]
kristanovice.epod@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kristanovice.cz/obecni-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
kristanovice.epod@seznam.cz
[podatelna]
http://www.kristanovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554745274
[stolní]
+420554254820
[fax]
+420777696127
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:07:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English