ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Razová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Razová
(4) Adresa:
Razová 351
79201 Razová
(5) Bankovní spojení:
1844383309/0800
(CZ83 0800 0000 0018 4438 3309)
(6) IČ: Nápověda
00296287
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
597724
   Zkratka subjektu:
Razova
(4) Email:
obec@razova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.razova.cz/obecni-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
http://www.razova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554765013
[fax]
+420554765013
[stolní]
+420554219573
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
  12:00 - 16:30
Středa: 07:30 - 11:00
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:44:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English