ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Václavov u Bruntálu

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Václavov u Bruntálu
(4) Adresa sídla:
Horní Václavov 69
79201 Václavov u Bruntálu
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4070003176/6800
(CZ25 6800 0000 0040 7000 3176)
6628771/0100
(CZ21 0100 0000 0000 0662 8771)
947014771/0710
(CZ16 0710 0000 0009 4701 4771)
(6) IČ: Nápověda
00296449
(7) DIČ: Nápověda
CZ00296449
    Kód obce:
597945
   Zkratka subjektu:
VclvvBrntl
(4) Email:
ou.vaclavov@cbox.cz
[oficiální]
ou.vaclavov@tiscali.cz
[oficiální]
vaclavov.podatelna@cbox.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.vaclavovubruntalu.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420554742021
[stolní]
+420554742024
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 12:00
  12:30 - 15:30
Středa: 07:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 12:00
  12:30 - 15:30
Pátek: 07:00 - 12:30
 
garant dat: adm_VclvvBrntl@czp, poslední úprava: 05.09.2016 12:27:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English