ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lažánky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lažánky
(4) Adresa:
Lažánky 23
38801 Lažánky
(5) Bankovní spojení:
680358339/0800
(CZ26 0800 0000 0006 8035 8339)
(6) IČ: Nápověda
00667633
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
598950
   Zkratka subjektu:
Lazanky
(4) Email:
oulazanky@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obeclazanky.w1.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420383494338
[stolní]
+420721204557
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 19:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:52:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English