ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(8.2) Rozpočet:
Rozpočet
 (9) Žádosti o informace:
Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
epodatelna@kr-vysocina.cz
(11) Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře:
Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Řešení životních situací
(14) Předpisy:
Nejdůležitější právní předpisy týkající se kraje
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad
(17) Výroční zpráva:
Výroční zpráva za rok 2009
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 02.08.2013 14:33:13
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English