ePUSA
 
Search for:

Plzeňský kraj

Other info


 (2) Way of founding:
čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
(8.2) Budget for this year and last year:
Rozpočet
 (9) Source of info:
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: posta@kr-plzensky.cz
(10) Complaints:
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=249
posta@kr-plzensky.cz
(11) Legal remedies:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Forms:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders:
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15) Fees and payments:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dlouhodobe-vyvesene-dokumenty?sekce=all
(17) Annual report:
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=1059
 
garant: pluhar-adm@kr-plzensky, last change: 02.02.2017 13:32:17
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky