ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Poskytování sociálních služeb, zřizovací listina Plzeňského kraje
(8.2) Rozpočet:
Příloha 2020
Rozpočet 2020
Rozpočet 2021
Rozvaha 2020
Výsledovka 2020
 (9) Žádosti o informace:
Žádost lze podat na adrese organizace písemně, ústně či elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
Na adrese organizace písemně, ústně, elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
(11) Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí organizace o odmítnutí poskytnutí informace lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na adresu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, č.p. 193, 34701 Milíře. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informací, v případě uvedených v §16a) odst. 1 písm. a) až d) zákona, podat písemně nebo ústně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán- zřizovatel Plzeňský kraj.
(12) Formuláře:
Odvolání proti rozhodnutí
Portal státní správy_formuláře
Žádost o poskytnutí informací
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Portál MPSV_sociální služby
Portál veřejné správy-řešení životních situací
(14) Předpisy:
Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon o sociálních službách č- 108/2006 Sb.,
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací
(17) Výroční zpráva:
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2018
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2019
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2020
 
garant dat: 48329771@kr-plzensky, poslední úprava: 28.05.2021 10:24:04
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English