ePUSA
 
Search for:

Plzeňský kraj > Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Other info


 (2) Way of founding:
Organizace zřízená Plzeňským krajem jako příspěvková organizace, založena zřizovací listinou na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 335/2003 ze dne 15.4.2003. Založena za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
(8.2) Budget for this year and last year:
Příloha 2021
Rozpočet 2021
Rozpočet 2022
Rozvaha 2021
Výsledovka 2021
 (9) Source of info:
Žádost lze podat na adrese organizace písemně, ústně či elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
(10) Complaints:
Na adrese organizace písemně, ústně, elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
vnitřní předpis č. 8 část B o poskytování informací
(11) Legal remedies:
Odvolání proti rozhodnutí organizace o odmítnutí poskytnutí informace lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na adresu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, č.p. 193, 34701 Milíře. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informací, v případě uvedených v §16a) odst. 1 písm. a) až d) zákona, podat písemně nebo ústně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán- zřizovatel Plzeňský kraj.
(12) Forms:
Odvolání proti rozhodnutí
Portal státní správy_formuláře
Žádost o poskytnutí informace
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
Portál MPSV_sociální služby
Portál veřejné správy-řešení životních situací
(14) Orders:
Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon o sociálních službách č- 108/2006 Sb.,
(15) Fees and payments:
Sazebník úhrad
(17) Annual report:
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2018
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2019
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2020
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2021
 
garant: 48329771@kr-plzensky, last change: 21.06.2022 14:27:38
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky