ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Organizace zřízená Plzeňským krajem jako příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb
(8.2) Rozpočet:
rozpočet 2016
rozpočet 2017
rozpočet 2018
rozpočet 2019
výkaz zisku a ztráty 2016
výkaz zisku a ztráty 2017
výkaz zisku a ztráty 2018
 (9) Žádosti o informace:
Vnitřní předpis o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
Vnitřní předpis o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
(11) Opravné prostředky:
Vnitřní předpis o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vnitřní předpis o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
(12) Formuláře:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
https://portal.gov.cz/portal/obcan/
Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociální pobytové služby
(14) Předpisy:
vyhláška č. 505/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách
zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
(17) Výroční zpráva:
výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
 
garant dat: 75007754@kr-plzensky , poslední úprava: 27.01.2021 11:02:58
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English