ePUSA
 
Search for:

Město Šternberk

Other info


 (2) Way of founding:
Právním základem současného postavení města Šternberka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
(8.2) Budget for this year and last year:
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/rozpocet-mesta.html
 (9) Source of info:
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/645-poskytnute-informace-podle-zakona-1061999-sb.html
(10) Complaints:
http://www.sternberk.eu/samosprava/organy-mesta/dokumenty-rady-a-zastupitelstva-mesta/446-s-75-02-poskytovani-informaci-podle-zakona-c1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
(11) Legal remedies:
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(12) Forms:
http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit/formulare-ke-stazeni.html
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit.html
(14) Orders:
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(15) Fees and payments:
http://www.sternberk.eu/images/stories/prilohy_clanku/zverejnovane_informace/Sazebnik_vyse_uhrad_nakladu_za_poskytovani_informaci.pdf
(17) Annual report:
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/646-vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci.html
     Bezbariérový přístup:
--- unlisted ---
 
garant: czechpoint@cz, last change: 20.11.2014 15:30:26
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky