ePUSA
 
Search for:

Město Hlučín

Other info


 (2) Way of founding:
Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), je město Hlučín územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je město Hlučín veřejn
(8.2) Budget for this year and last year:
Rozpočet města
 (9) Source of info:
Povinně poskytované informace
(10) Complaints:
Elektronická podatelna
(11) Legal remedies:
--- unlisted ---
(12) Forms:
Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
Životní situace
(14) Orders:
--- unlisted ---
(15) Fees and payments:
Sazebník úhrad
(17) Annual report:
Výroční zpráva
     Bezbariérový přístup:
Ano
 
garant: czechpoint@cz, last change: 07.03.2012 10:57:09
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky