ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Kraj Vysočina
 (2) Důvod a způsob založení zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
Jihlava
58601 Jihlava 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Žižkova 1882/57
Jihlava
58601 Jihlava 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 13:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 (4.4) Telefon 564602111 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 564602420 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.kr-vysocina.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ds-300853/p1=1859 (řešení životních situací)
http://www.kr-vysocina.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@kr-vysocina.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
posta@kr-vysocina.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 4050005000/6800 (CZ83 6800 0000 0040 5000 5000)
 (6) 70890749
 (7) DIČ CZ70890749
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet Rozpočet
 (9) Žádosti o informace Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací
(10) Příjem žádostí a dalších podání epodatelna@kr-vysocina.cz
(11) Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Řešení životních situací
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější právní předpisy týkající se kraje
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English