ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Plzeňský kraj
 (2) Důvod a způsob založení Plzeňský kraj byl založen na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Plzeňský kraj je vyšší územní samosprávný celek, který prostřednictvím svých orgánů vykonává činnost náležející do samostatné působn
 (3) Organizační struktura Organizační struktura PK
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=43
 (3b)Zřizované organizace http://www.epusa.cz/index.php?zalozky=zrizovane&&id_subjekt=3451&kraj=43&jazyk=cz
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
Plzeň 3-Jižní Předměstí
30613 Plzeň 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Škroupova 1760/18
Plzeň 3-Jižní Předměstí
30100 Plzeň 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:05 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 (4.4) Telefon 377195111 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 377195078 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky https://pruvodce.gov.cz/?utm_source=pvs&utm_medium=primarymenu&utm_campaign=pvs (řešení životních situací)
http://www.plzensky-kraj.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@kr-plzensky.cz (podatelna)
Adresa datové schránky: zzjbr3p (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy posta@kr-plzensky.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1033001661/5500 (CZ46 5500 0000 0010 3300 1661)
 (6) 70890366
 (7) DIČ CZ70890366
 (8) Dokumenty http://www.epusa.cz/download/?3451_Pravidla_pro_poskytovani_informaci.pdf
dokumenty
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Pravidla pro poskytování informací.docx
Pravidla pro poskytování informací.pdf
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů https://www.plzensky-kraj.cz/doprava
http://plzensky-kraj.cz/koncepce
http://plzensky-kraj.cz/rozvojove-dokumenty
https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport
https://www.plzensky-kraj.cz/rocenky-o-stavu-zp-v-pk
https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci
Doprava
 (8.2) Rozpočet Rozpočet
 (9) Žádosti o informace Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či e-mailem na adrese e-podatelny (4.7) nebo do datové schránky.
(10) Příjem žádostí a dalších podání Písemné podání lze učinit poštou na adresu sídla Plzeňského kraje (výše) nebo osobně v budově sídla Plzeňského kraje na podatelně situované v přízemí v čase: Po a St od 7:30 do 17:00, Út a Čt od 7:00 do 15:15, Pá od 7:00 do 14:00. Elektronické podání lze učinit do datové schránky Plzeňského kraje: zzjbr3p. Písemnosti, jež nevyžadují náležitosti podání dle správního řádu, lze rovněž doručit e-mailem na adresu: posta@kr-plzensky.cz
Upozornění pro žadatele: Jestliže žadatel žádá o informace, které jsou současně informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. osobní údaje ve smyslu Čl. 4 odst. 1 GDPR), povinný subjekt (Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje) tuto osobu (subjekt údajů) seznámí s žádostí o informace a umožní jí se vyjádřit k jejímu obsahu a k osobě žadatele (identifikované jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu a datem narození). Tento postup vychází z § 3 odst. 2, 3, 4 správního řádu.
(11) Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.vestniky.cz/
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrada může být vyúčtována dle sazebníku úhrad za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací http://www.epusa.cz/download/?3451_Rozhodnuti.pdf
http://www.epusa.cz/download/?3451_Rozhodnuti_-_na_www.pdf
Rozhodnutí - A2
Rozhodnutí - A3
Rozhodnutí - B2
Rozhodnutí - B3
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Licenční smlouva
(16.2) Výhradní licence nejsou
(17) Výroční zpráva Výroční zprávy o poskytování informací jsou zveřejněny na úřední desce, v sekci dlouhodobě vyvěšené dokumenty.
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English