ePUSA
 
Search for:

Plzeňský kraj

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Plzeňský kraj
 (2) Way of founding čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 (3) Organizational structure http://www.epusa.cz/index.php?zalozky=struktura&id_subjekt=3451&kraj=43&jazyk=cz
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&kraj=43
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Plzeňský kraj
Škroupova 1760/18
Plzeň 3-Jižní Předměstí
30613 Plzeň 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Škroupova 1760/18
Plzeň 3-Jižní Předměstí
30100 Plzeň 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:05 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 377195111 (stolní)
 (4.5) Fax number 377195078 (fax)
 (4.6) WWW http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708 (řešení životních situací)
http://www.plzensky-kraj.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@kr-plzensky.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy posta@kr-plzensky.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1033001661/5500 (CZ46 5500 0000 0010 3300 1661)
 (6) IN 70890366
 (7) VAT IN CZ70890366
 (8) Dokumenty http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=248
dokumenty
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Pravidla pro poskytování informací.docx
Pravidla pro poskytování informací.pdf
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/doprava?sekce=all
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/koncepce-0?sekce=all
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rozvojove-dokumenty-0?sekce=all
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/skolstvi-a-sport?sekce=all
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/rocenky-o-stavu-zp-v-pk?sekce=all
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci?sekce=all
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet
 (9) Source of info Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: posta@kr-plzensky.cz
(10) Complaints http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=249
posta@kr-plzensky.cz
(11) Legal remedies Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Forms http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.vestniky.cz/
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dlouhodobe-vyvesene-dokumenty?sekce=all
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací http://www.epusa.cz/download/?3451_Rozhodnuti.pdf
http://www.epusa.cz/download/?3451_Rozhodnuti_-_na_www.pdf
Rozhodnutí - A2
Rozhodnutí - A3
Rozhodnutí - B2
Rozhodnutí - B3
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Licenční smlouva
(16.2) Výhradní licence nejsou
(17) Annual report http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=1059
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky