ePUSA
 
Vyhledávání:

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
 (2) Důvod a způsob založení poskytování sociálních služeb, Zřizovací listina Plzeňského kraje
 (3) Organizační struktura Organizační schéma od 01.01.2022
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Žádné
 (3b)Zřizované organizace Žádné
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Americká 242
Tachov
34701 Tachov 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Americká 242
Tachov
34701 Tachov 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00
 (4.4) Telefon 374732911 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.csstachov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny informace@csstachov.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
reditel@csstachov.cz (oficiální)
Datová schránka: kpykham (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 10032401/0100 (CZ05 0100 0000 0000 1003 2401)
 (6) 00377805
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Standard 1 - DS Kurojedy - domov pro seniory
Standard 1 - DS Kurojedy - odlehčovací služba
Standard 1 - DS Panenská
Standard 1 - DS Panorama - DS
Standard 1 - DS Panorama - DZR
Standard 1 - RP Tachov
Vnitřní předpis č. 17 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 (8.2) Rozpočet Rozpočet 2021
Rozpočet 2022
Účetní závěrka 2021 - rozvaha
Účetní závěrka 2021 - výsledovka
Účetní závěrka 2021 - příloha
 (9) Žádosti o informace Lze podat na adrese organizace písemně, ústně, elektronicky na adrese informace@csstachov.cz
(10) Příjem žádostí a dalších podání Na adrese organizace písemně, ústně, elektronicky na adrese informace@csstachov.cz
(11) Opravné prostředky Proti odmítnutí poskytnutí informace lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání na adresu Centrum sociálních služeb Tachov, p. o., Americká 242, 347 01 Tachov. Organizace může napadené odmítnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže tím všichni, kterých se to týká, vyjádřili souhlas. Žadatel může do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informací, v případě uvedených v § 16a odst. 1 písm. a) až d) zákona, podat písemně nebo ústně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje zřizovatel Plzeňský kraj.
(12) Formuláře Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Podání žádosti o pobytovou sociální službu
Portál veřejné správy-řešení životních situací
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
(14.2) Vydané právní předpisy Organizace nevydává
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Nebylo vydáno.
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Žádné
(16.2) Výhradní licence Žádné
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English