ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Šternberk

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Šternberk
 (2) Důvod a způsob založení Právním základem současného postavení města Šternberka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
 (3) Organizační struktura http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/kontakty.html
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Šternberk
Opavská 64/1
Šternberk
78501 Šternberk 1
78501
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Horní náměstí 78/16
Šternberk
78501 Šternberk 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 11:30
Pondělí: 12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
Středa: 12:30 - 17:00
 (4.4) Telefon
585086111 (stolní)
585086511 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 585086585 (fax)585012953 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place (řešení životních situací)
http://www.sternberk.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@sternberk.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1801688399/0800 (CZ89 0800 0000 1918 0168 8399)
 (6) 00299529
 (7) DIČ CZ00299529
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/rozpocet-mesta.html
 (9) Žádosti o informace http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/645-poskytnute-informace-podle-zakona-1061999-sb.html
(10) Příjem žádostí a dalších podání http://www.sternberk.eu/samosprava/organy-mesta/dokumenty-rady-a-zastupitelstva-mesta/446-s-75-02-poskytovani-informaci-podle-zakona-c1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
(11) Opravné prostředky http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(12) Formuláře http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit/formulare-ke-stazeni.html
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit.html
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.sternberk.eu/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/vyhlasky.html
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.sternberk.eu/images/stories/prilohy_clanku/zverejnovane_informace/Sazebnik_vyse_uhrad_nakladu_za_poskytovani_informaci.pdf
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/646-vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci.html
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English