ePUSA
 
Search for:

Město Šternberk

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Šternberk
 (2) Way of founding Právním základem současného postavení města Šternberka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
 (3) Organizational structure http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/kontakty.html
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Šternberk
Opavská 64/1
Šternberk
78501 Šternberk 1
78501
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Horní náměstí 78/16
Šternberk
78501 Šternberk 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone
585086111 (stolní)
585086511 (stolní)
 (4.5) Fax number 585086585 (fax)585012953 (fax)
 (4.6) WWW
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place (řešení životních situací)
http://www.sternberk.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@sternberk.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1801688399/0800 (CZ89 0800 0000 1918 0168 8399)
 (6) IN 00299529
 (7) VAT IN CZ00299529
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/rozpocet-mesta.html
 (9) Source of info http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/645-poskytnute-informace-podle-zakona-1061999-sb.html
(10) Complaints http://www.sternberk.eu/samosprava/organy-mesta/dokumenty-rady-a-zastupitelstva-mesta/446-s-75-02-poskytovani-informaci-podle-zakona-c1061999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
(11) Legal remedies http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(12) Forms http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit/formulare-ke-stazeni.html
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.sternberk.eu/potrebuji-si-vyridit.html
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/povinne-zverejnovane-informace.html
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.sternberk.eu/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/vyhlasky.html
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.sternberk.eu/images/stories/prilohy_clanku/zverejnovane_informace/Sazebnik_vyse_uhrad_nakladu_za_poskytovani_informaci.pdf
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/vyrocni-zpravy/646-vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci.html
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky