ePUSA
 
Search for:

Statutární město Opava

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Statutární město Opava
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
Opava-Město
74626 Opava 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Horní náměstí 382/69
Opava-Město
74626 Opava 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:00
Monday: 12:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:00
Wednesday: 12:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:00
Thursday: 12:00 - 14:00
Friday: 08:00 - 11:00
Friday: 12:00 - 14:00
 (4.4) Phone 553756111 (stolní)
 (4.5) Fax number 553756141 (fax)
 (4.6) WWW http://www.opava-city.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@opava-city.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19/0800 (CZ33 0800 0000 0000 0000 0019)
 (6) IN 00300535
 (7) VAT IN CZ00300535
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
 (9) Source of info http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(10) Complaints http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(11) Legal remedies http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(12) Forms http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.opava-city.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky