ePUSA
 
Search for:

Město Vítkov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Vítkov
 (2) Way of founding www.vitkov.info/mu/index.html
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Vítkov


 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Jana Zajíce 7
Vítkov
74901 Vítkov 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:00 - 17:00
 (4.4) Phone
556312200 (stolní)
 (4.5) Fax number 556312255 (fax)
 (4.6) WWW http://www.vitkov.info/MU/zivotni_situace.html (řešení životních situací)
http://www.vitkov.info (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@vitkov.info (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
mesto@vitkov.info (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1323821/0100 (CZ62 0100 0000 1900 0132 3821)
9005-1526821/0100 (CZ83 0100 0090 0500 0152 6821)
 (6) IN 00300870
 (7) VAT IN CZ00300870
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.vitkov.info/MU/rozpocet.html
 (9) Source of info http://www.vitkov.info/mu/zadost_informace.html
(10) Complaints http://www.vitkov.info/mu/podani.html
(11) Legal remedies http://www.vitkov.info/mu/opravne_prostredky.html
(12) Forms http://www.vitkov.info/mu/dokumenty.html
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.vitkov.info/MU/zivotni_situace.html
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.vitkov.info/mu/predpisy.html
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.vitkov.info/mu/sazebnik.html
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.vitkov.info/mu/vyrocni_zprava.html
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky