ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Benešov

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Benešov
 (2) Důvod a způsob založení Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizační struktura http://www.benesov-city.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=219&id_dokumenty=21035
http://www.epusa.cz/download/?1183_Bene_oraganizacni_struktura.pdf
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
Benešov
25601 Benešov u Prahy
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 100
Benešov
25601 Benešov u Prahy
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
 (4.4) Telefon
317754111 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 317721257 (fax)317721256 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?hledani=1&id_org=219&vol_stavzobrazeni=6&query=&kontext=1&archiv=0&id_ktg=1064&z (řešení životních situací)
http://www.benesov-city.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
epodatelna@benesov-city.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy mu-bene@benesov-city.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 27-320035309/0800 (CZ14 0800 0000 2703 2003 5309)
 (6) 00231401
 (7) DIČ CZ00231401
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=219&id_ktg=1456&p1=1010
 (9) Žádosti o informace http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=1159&query=%C5%BE%C3%A1dost+o+informace&p1=1295
(10) Příjem žádostí a dalších podání http://www.benesov-city.cz/vismo/osnova.asp?id_org=219&id_osnovy=11&query=p%C5%99%C3%ADjem+%C5%BE%C3%A1dost%C3%AD&p1=1295
(11) Opravné prostředky http://www.benesov-city.cz/vismo/osnova.asp?id_org=219&id_osnovy=11&query=opravn%C3%A9+prost%C5%99edky&p1=1295
(12) Formuláře http://www.benesov-city.cz/
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?hledani=1&id_org=219&vol_stavzobrazeni=6&query=&kontext=1&archiv=0&id_ktg=1064&zanorit=1&strVlastnik=&datum_od=&datum_do=&submit=Vyhledat&p1=1295
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.benesov-city.cz/vismo/osnova.asp?id_org=219&id_osnovy=25&p1=1295
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=2828&p1=1295
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=219&id_ktg=1473&p1=1010
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English