ePUSA
 
Search for:

OBEC PODHRADÍ

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC PODHRADÍ
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC PODHRADÍ
Podhradí 41
76326 Luhačovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Podhradí 41
76326 Luhačovice
 (4.3) Office hours Tuesday: 18:00 - 19:30
 (4.4) Phone 724179032 (mobilní)
577133628 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.obec-podhradi.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec-podhradi@volny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 48471798
 (7) VAT IN CZ48471798
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky