ePUSA
 
Search for:

Obec Opočno

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Opočno
 (2) Way of founding viz www stránky
 (3) Organizational structure viz www stránky
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Opočno
Opočno 62
44001 Louny 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Opočno 62
44001 Louny 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 13:00
Monday: 14:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 13:00
Wednesday: 14:00 - 17:00
 (4.4) Phone 415674077 (stolní)
 (4.5) Fax number 415674077 (fax)
 (4.6) WWW http://www.obec-opocno.cz/obecni-urad/zakon-106-99sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/ (řešení životních situací)
http://www.obec-opocno.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou.opocno@seznam.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 15827-481/0100 (CZ90 0100 0158 2700 0000 0481)
 (6) IN 00556386
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty viz www stránky
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů viz www stránky
 (8.2) Budget for this year and last year viz www stránky
 (9) Source of info viz www stránky
(10) Complaints viz www stránky
(11) Legal remedies viz www stránky
(12) Forms viz www stránky
(13) solving of the so-called life situations of a citizen viz www stránky
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz www stránky
(14.2) Vydané právní předpisy viz www stránky
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments viz www stránky
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací viz www stránky
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv viz www stránky
(16.2) Výhradní licence viz www stránky
(17) Annual report viz www stránky
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky