ePUSA
 
Search for:

Město Týn nad Vltavou

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Týn nad Vltavou
 (2) Way of founding Město Týn nad Vltavou je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území města .
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Týn nad Vltavou
náměstí Míru 2
Týn nad Vltavou
37501 Týn nad Vltavou 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Míru 2
Týn nad Vltavou
37501 Týn nad Vltavou 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone
385772200 (stolní)
 (4.5) Fax number 385731624 (fax)
 (4.6) WWW http://www.tnv.cz/cz/samosprava/vyznamne-dokumenty/formulare-nove/ (řešení životních situací)
http://www.tnv.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@tnv.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
posta@tnv.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 218633601/0300 (CZ93 0300 0000 0002 1863 3601)
 (6) IN 00245585
 (7) VAT IN CZ00245585
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města
 (9) Source of info Získání informací
(10) Complaints Příjem podání
(11) Legal remedies Opravné prostředky
(12) Forms Žádosti a formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Životní situace
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky