ePUSA
 
Search for:

Město Jindřichův Hradec

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Jindřichův Hradec
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
Jindřichův Hradec II
37722 Jindřichův Hradec 1
37722
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klášterská 135
Jindřichův Hradec II
37722 Jindřichův Hradec 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 17:00
Friday: 07:30 - 13:30
 (4.4) Phone 384351111 (stolní)
 (4.5) Fax number 384361503 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.jh.cz/cs/povinne-informace.html (řešení životních situací)
http://www.jh.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@jh.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy meu@jh.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 27-603140379/0800 (CZ95 0800 0000 2706 0314 0379)
 (6) IN 00246875
 (7) VAT IN CZ00246875
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky