ePUSA
 
Search for:

Město Pelhřimov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Pelhřimov
 (2) Way of founding Město Pelhřimov vzniklo ze zákona. Zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích, který nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev tj. 24.11. 1990
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
39301 Pelhřimov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 1
39301 Pelhřimov
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:00
 (4.4) Phone 565351111 (stolní)
565351390 (stolní)
 (4.5) Fax number 565323676 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mupe.cz/vismo/isvs.asp?id_org=11891&p1=66 (řešení životních situací)
http://www.mupe.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@mupe.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 622101359/0800 (CZ66 0800 0000 0006 2210 1359)
94-1026261/0710 (CZ45 0710 0000 9400 0102 6261)
 (6) IN 00248801
 (7) VAT IN CZ00248801
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet na rok 2009
 (9) Source of info http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(10) Complaints http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(11) Legal remedies http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(12) Forms http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://pelhrimov-city.eu/user_data/inf_106.doc
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky