ePUSA
 
Search for:

Obec Krchleby

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Krchleby
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Krchleby
Krchleby 32
51741 Kostelec nad Orlicí
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Krchleby 32
51741 Kostelec nad Orlicí
 (4.3) Office hours Monday: 17:00 - 19:00
 (4.4) Phone 603290699 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW --- unlisted ---
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mysak.obec@email.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 24325571/0100 (CZ79 0100 0000 0000 2432 5571)
 (6) IN 00579190
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky