ePUSA
 
Search for:

Obec Milasín

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Milasín
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Milasín
Milasín 24
59251 Dolní Rožínka
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Milasín 17
59251 Dolní Rožínka
 (4.3) Office hours Monday: 18:00 - 20:00
 (4.4) Phone 724181889 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.milasin.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou@milasin.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 94-3510751/0710 (CZ38 0710 0000 9400 0351 0751)
 (6) IN 00599573
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky