ePUSA
 
Search for:

Město Staré Město

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Staré Město
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Staré Město
náměstí Hrdinů 100
Staré Město
68603 Staré Město u Uher.Hrad.
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Hrdinů 100
Staré Město
68603 Staré Město u Uher.Hrad.
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 16:30
Wednesday: 07:30 - 16:30
 (4.4) Phone 572416411 (stolní)
572416401 (stolní)
 (4.5) Fax number 572416412 (fax)
 (4.6) WWW http://www.staremesto.uh.cz/?page_id=398#navody (řešení životních situací)
http://www.staremesto.uh.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@staremesto.uh.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
meusm@staremesto.uh.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 12327-721/0100 (CZ23 0100 0123 2700 0000 0721)
 (6) IN 00567884
 (7) VAT IN CZ00567884
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky