ePUSA
 
Search for:

Město Holýšov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Holýšov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Holýšov
náměstí 5. května 32
34562 Holýšov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí 5. května 32
34562 Holýšov
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 07:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 17:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 13:30
 (4.4) Phone
379412600 (stolní)
 (4.5) Fax number 379412650 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mestoholysov.cz/ (oficiální)
http://www.mestoholysov.cz/cs/formularekestazeni-socialniodbor-zivotnisituace/ (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
informacnicentrum@mestoholysov.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy mesto@mestoholysov.cz (oficiální)
radnice@mestoholysov.cz (oficiální)
starosta@mestoholysov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00253367
 (7) VAT IN CZ00253367
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky