ePUSA
 
Search for:

Město Klatovy

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Klatovy
 (2) Way of founding http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-2&pt=STPI
 (3) Organizational structure http://www.klatovy.cz/mukt/struktura.asp
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=153&burl=&pt=ST
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Klatovy
nám. Míru 62
Klatovy I
33901 Klatovy 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Míru 62
Klatovy I
33901 Klatovy 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:30
 (4.4) Phone
376347111 (stolní)
 (4.5) Fax number 376310194 (fax)376347342 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.klatovy.cz/mukt/ (oficiální)
http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-13&pt=PI (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy posta@mukt.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00255661
 (7) VAT IN CZ00255661
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-801&pt=STPI
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp
 (9) Source of info http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=1238
(10) Complaints http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=1238
(11) Legal remedies http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=1238
(12) Forms http://www.klatovy.cz/mukt/formulare.asp
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-13&pt=PI
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-14&pt=STPI
(14.2) Vydané právní předpisy http://www.klatovy.cz/mukt/vyhlasky.asp?navrat=yes&pt=STPI
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=-15&pt=STPI
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.klatovy.cz/mukt/zakon106.asp
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky