ePUSA
 
Search for:

Obec Bohuslavice nad Vláří

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Bohuslavice nad Vláří
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Bohuslavice nad Vláří
Bohuslavice nad Vláří 62
76321 Slavičín
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Bohuslavice nad Vláří 62
76321 Slavičín
 (4.3) Office hours --- unlisted ---
 (4.4) Phone 577341023 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.bohuslavicenadvlari.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny --- unlisted ---
 (4.8) Další elektronické adresy --- unlisted ---
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 70910731
 (7) VAT IN CZ70910731
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky