ePUSA
 
Search for:

Obec Ostrata

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Ostrata
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Ostrata
Ostrata 23
76311 Želechovice nad Dřevnicí
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Ostrata 23
76311 Želechovice nad Dřevnicí
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:00
Monday: 13:00 - 17:00
Wednesday: 13:00 - 20:00
 (4.4) Phone 577914903 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.ostrata.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec_ostrata@centrum.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 70910740
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky