ePUSA
 
Search for:

Město Nepomuk

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Nepomuk
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nepomuk
náměstí Augustina Němejce 63
Nepomuk
33501 Nepomuk 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Augustina Němejce 63
Nepomuk
33501 Nepomuk 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 18:00
Tuesday: 07:00 - 15:30
Wednesday: 07:00 - 18:00
Thursday: 07:00 - 15:30
Friday: 07:00 - 13:00
 (4.4) Phone
602486723 (mobilní)
606928919 (mobilní)
371519711 (stolní)
724064344 (mobilní)
 (4.5) Fax number 371591422 (fax)
 (4.6) WWW http://www.nepomuk.cz/cs/povinne-zverejnovane-informace (řešení životních situací)
http://www.nepomuk.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy sekretariat@urad-nepomuk.cz (oficiální)
posta@urad-nepomuk.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00256986
 (7) VAT IN CZ00256986
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky