ePUSA
 
Search for:

Město Rumburk

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Rumburk
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=57
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48
Rumburk 1
40801 Rumburk
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Třída 9. května 1366/48
Rumburk 1
40801 Rumburk
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:00
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 12:00
Wednesday: 12:30 - 17:00
Friday: 08:00 - 11:00
 (4.4) Phone
412356215 (stolní)
412356211 (stolní)
 (4.5) Fax number 412356301 (fax)412332569 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.rumburk.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@rumburk.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
tajemnik@rumburk.cz (oficiální)
starosta@rumburk.cz (oficiální)
sekretariat@rumburk.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 78-5141770247/0100 (CZ52 0100 0000 7851 4177 0247)
 (6) IN 00261602
 (7) VAT IN CZ00261602
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=83
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=71
 (9) Source of info http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=372&akce=1
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=77
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.rumburk.cz/urad/info106.htm
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=372&akce=1
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.rumburk.cz/index.php?page=1&id=124&akce=1
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky