ePUSA
 
Search for:

Město Železný Brod

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Železný Brod
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
46822 Železný Brod
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí 3. května 1
46822 Železný Brod
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone
483333911 (stolní)
 (4.5) Fax number 483333952 (fax)
 (4.6) WWW http://www.zeleznybrod.cz/obcan/krize/ (řešení životních situací)
http://www.zeleznybrod.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@zelbrod.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-963249319/0800 (CZ02 0800 0000 1909 6324 9319)
 (6) IN 00262633
 (7) VAT IN CZ00262633
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.zeleznybrod.cz/obcan/rozpocet/
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=19622&id_polozky=9
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=19622&id_polozky=10
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=19622&id_polozky=11
(12) Forms http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=19622&id_polozky=12
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.zeleznybrod.cz/obcan/krize/
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.zeleznybrod.cz/obcan/vyhlasky/
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.zeleznybrod.cz/obcan/sazebnik/
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=19622&id_polozky=16
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky