ePUSA
 
Search for:

Město Frýdlant

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Frýdlant
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37
Frýdlant
46401 Frýdlant v Čechách
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. T. G. Masaryka 37
Frýdlant
46401 Frýdlant v Čechách
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 482464011 (stolní)
 (4.5) Fax number 482312053 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/zivotni-situace/ (řešení životních situací)
http://www.mesto-frydlant.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@mu-frydlant.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
mesto@mu-frydlant.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-2604599359/0800 (CZ32 0800 0000 1926 0459 9359)
 (6) IN 00262781
 (7) VAT IN CZ00262781
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky