ePUSA
 
Search for:

Město Louny

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Louny
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Louny
Mírové náměstí 35
Louny
440 2 Louny 1
44023
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mírové náměstí 35
Louny
44023 Louny 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:45
 (4.4) Phone
415621111 (stolní)
 (4.5) Fax number 415621100 (fax)415621200 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mulouny.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@mulouny.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
info@mulouny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1020793399/0800 (CZ67 0800 0000 1910 2079 3399)
27-1020793399/0800 (CZ56 0800 0000 2710 2079 3399)
 (6) IN 00265209
 (7) VAT IN CZ00265209
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.mulouny.cz/www/dokumenty.php?LID=cz&typ=14
 (9) Source of info http://www.mulouny.cz/www/dokumenty.php?LID=cz&typ=13&akce=detail&id=18
(10) Complaints http://www.mulouny.cz/www/dokumenty.php?LID=cz&typ=13&akce=detail&id=182
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms http://www.mulouny.cz/dokumenty.php?sekce_id=13
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.mulouny.cz/dokumenty.php?sekce_id=124
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.mulouny.cz/www/dokumenty.php?LID=cz&typ=16
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.mulouny.cz/www/dokumenty.php?LID=cz&typ=13&akce=detail&id=18
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky