ePUSA
 
Search for:

Obec Holedeč

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Holedeč
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Holedeč
Holedeč 30
43801 Žatec 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Holedeč 30
43801 Žatec 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 16:30
Wednesday: 07:00 - 16:30
 (4.4) Phone 415722517 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.holedec.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna.holedec@seznam.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy ouholedec@seznam.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 8926-481/0100 (CZ85 0100 0089 2600 0000 0481)
 (6) IN 00556297
 (7) VAT IN CZ00556297
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=4091&id_org=4091&id_ktg=2387
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=4091&id_org=4091&id=5242
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=4091&id_org=4091&id=5342
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=4091&id_org=4091&id=5442
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=4091&id_org=4091&id=5542
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=4091&id_org=4091&id=5642
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=4091&id_org=4091&id_ktg=2287
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky