ePUSA
 
Search for:

Městys Nepomyšl

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Městys Nepomyšl
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Městys Nepomyšl
Nepomyšl 102
43971 Nepomyšl
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Nepomyšl 102
43971 Nepomyšl
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 12:00
Monday: 12:30 - 16:00
Tuesday: 07:30 - 12:00
Tuesday: 12:30 - 16:00
Wednesday: 07:30 - 12:00
Wednesday: 12:30 - 16:00
Friday: 07:30 - 12:00
Friday: 12:30 - 16:00
 (4.4) Phone 415213133 (stolní)
415211241 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://nepomysl.snadno.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ounepomysl@seznam.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 4829-481/0100 (CZ56 0100 0048 2900 0000 0481)
 (6) IN 00265284
 (7) VAT IN CZ00265284
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky