ePUSA
 
Search for:

Městys Peruc

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Městys Peruc
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Městys Peruc
Oldřichova 49
43907 Peruc
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Oldřichova 49
43907 Peruc
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 12:00
Monday: 12:30 - 16:30
Wednesday: 07:00 - 12:00
Wednesday: 12:30 - 16:30
 (4.4) Phone
415697175 (stolní)
415697049 (stolní)
 (4.5) Fax number 415697290 (fax)
 (4.6) WWW http://www.peruc.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@peruc.cz (oficiální)
info@peruc.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1020821329/0800 (CZ49 0800 0000 0010 2082 1329)
 (6) IN 00265331
 (7) VAT IN CZ 00265331
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=31
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=5847
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=5947
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=6098
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=5847
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=11952&id_org=11952&id_ktg=2425
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=6185
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=11952&id_org=11952&id=6564
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky