ePUSA
 
Search for:

Obec Petrohrad

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Petrohrad
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Petrohrad
Petrohrad 146
43985 Petrohrad
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Petrohrad 146
43985 Petrohrad
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 07:00 - 14:30
Wednesday: 07:00 - 17:00
Thursday: 07:00 - 14:30
Friday: 07:00 - 14:30
 (4.4) Phone
415219020 (stolní)
 (4.5) Fax number 415219020 (fax)
 (4.6) WWW http://www.petrohrad-obec.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny obec.petrohrad@iol.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
ou@petrohrad-obec.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00480975
 (7) VAT IN CZ480975
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky