ePUSA
 
Search for:

Město Postoloprty

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Postoloprty
 (2) Way of founding Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.
 (3) Organizational structure Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Postoloprty
Mírové náměstí 318
43942 Postoloprty
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mírové náměstí 318
43942 Postoloprty
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 11:00
Monday: 11:45 - 17:00
Wednesday: 07:00 - 11:00
Wednesday: 11:45 - 17:00
 (4.4) Phone 415778411 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708 (řešení životních situací)
http://www.postoloprty.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mu@postoloprty.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 3324481/0100 (CZ04 0100 0000 0000 0332 4481)
 (6) IN 00265403
 (7) VAT IN CZ00265403
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočty města
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zprávy
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky