ePUSA
 
Search for:

Městys Ročov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Městys Ročov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Městys Ročov
Ročov 121
43967 Ročov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Ročov 121
43967 Ročov
 (4.3) Office hours Monday: 06:30 - 11:30
Monday: 12:00 - 18:00
Tuesday: 06:30 - 11:30
Tuesday: 12:00 - 14:30
Wednesday: 06:30 - 11:30
Wednesday: 12:00 - 16:00
Thursday: 06:30 - 11:30
Thursday: 12:00 - 14:30
Friday: 06:30 - 11:30
Friday: 12:00 - 13:00
 (4.4) Phone 411130157 (stolní)
415695110 (stolní)
606657663 (mobilní)
724301606 (mobilní)
 (4.5) Fax number 415695230 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.obec-rocov.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy rocovou@iol.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 4925481/0100 (CZ84 0100 0000 0000 0492 5481)
 (6) IN 00265446
 (7) VAT IN CZ00265446
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=14025&id_org=14025&id_ktg=1200
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=2151
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=1451
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=1651
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=1751
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=14025&id_org=14025&id_ktg=1700
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=1851
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=14025&id_org=14025&id=1951
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=14025&id_org=14025&id_ktg=2000
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky