ePUSA
 
Search for:

Obec Výškov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Výškov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Výškov
Výškov 44
44001 Louny 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Výškov 44
44001 Louny 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Tuesday: 07:30 - 15:00
Wednesday: 07:30 - 17:00
Thursday: 07:30 - 15:00
Friday: 07:30 - 13:30
 (4.4) Phone
415782091 (stolní)
 (4.5) Fax number 415782091 (fax)
 (4.6) WWW http://www.vyskov-obec.cz/urad-obce/povinne-informace/ (řešení životních situací)
http://www.vyskov-obec.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@vyskov-obec.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00265721
 (7) VAT IN CZ00265721
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=18855&id_org=18855&id_ktg=31
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=18855&id_org=18855&id=5942
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=18855&id_org=18855&id=6042
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=18855&id_org=18855&id=6142
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=18855&id_org=18855&id=6242
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=18855&id_org=18855&id=6342
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=18855&id_polozky=16
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky